Ustawy w PDF

Linki prowadzą do aktualnych plików PDF zawierających teksty jednolite ustaw umieszczone na stronie Sejmu RP:

prawo Bankowe

ustawa o Bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta

ustawa – prawo Budowlane

ustawa o Czasie pracy kierowców

ustawa – prawo Dewizowe

ustawa o Dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (o pozwach zbiorowych; pozwy zbiorowe)

ustawa o Emeryturach i rentach

ustawa – prawo Energetyczne

ustawa o Finansach publicznych

ustawa o Gospodarce komunalnej

ustawa o Gospodarce nieruchomościami

ustawa o Nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

ustawa o Narodowym Banku Polskim

ustawa o Normalizacji

ustawa – Kodeks Cywilny

ustawa – Kodeks Karny

ustawa – Kodeks Karny Wykonawczy

ustawa – Kodeks Karny Skarbowy

ustawa – Kodeks Postępowania Administracyjnego

ustawa – Kodeks Postępowania Cywilnego

ustawa – Kodeks Postępowania Karnego

ustawa – Kodeks Pracy

ustawa – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

ustawa – Kodeks Spółek Handlowych

ustawa – Kodeks Wykroczeń

Konstytucja RP z 1997r. (ustawa zasadnicza)

ustawa o Kształtowaniu ustroju rolnego

ustawa o Ochronie danych osobowych

ustawa o Ochronie konkurencji i konsumentów

ustawa o Ochronie praw lokatorów (uchylająca ustawę: ustawa o najmie lokali mieszkalnych… )

ustawa o Ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

ustawa – Ordynacja podatkowa

ustawa o Podatku dochodowym od osób fizycznych

ustawa o Podatku dochodowym od osób prawnych

ustawa o Policji

ustawa o Pomocy społecznej

ustawa o Pracownikach samorządowych

ustawa – prawo Prasowe

ustawa o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tzw. prawo autorskie)

ustawa o Przeciwdziałaniu narkomanii

ustawa o Przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

ustawa o Przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

ustawa o Rachunkowości

ustawa o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

ustawa – prawo o Ruchu drogowym

ustawa o Samorządzie gminnym

ustawa o Samorządzie powiatowym

ustawa o Samorządzie województwa

ustawa o Sądzie Najwyższym

ustawa o Służbie więziennej

ustawa o Strażach gminnych (ustawa strażnicza; straż miejska; ustawa o straży miejskiej)

ustawa o Swobodzie działalności gospodarczej

ustawa o Systemie oświaty

ustawa – prawo o Szkolnictwie wyższym

ustawa o Świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ustawa koszykowa)

ustawa o Transporcie drogowym

ustawa o Ustroju sądów powszechnych

ustawa o Województwie i administracji rządowej w województwie

ustawa o Wspieraniu termomodernizacji i remontów

ustawa o Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

ustawa o Wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

ustawa o Wyrobach medycznych

ustawa o VAT czyli ustawa o podatku od towarów i usług

ustawa – prawo Zamówień publicznych

ustawa o Związkach zawodowych

73 Responses to “Ustawy w PDF”

 • Google pisze:

  We like to honor lots of other world wide web web pages around the internet, even though they arent linked to us, by linking to them. Below are some webpages really worth checking out.

 • Google pisze:

  Usually posts some really interesting stuff like this. If youre new to this site.

 • Google pisze:

  Usually posts some really exciting stuff like this. If youre new to this site.

 • that could be the end of this report. Here youll come across some websites that we consider you will enjoy, just click the links over

 • Google pisze:

  That may be the end of this article. Right here you will discover some sites that we assume youll value, just click the links.

 • that is the end of this write-up. Here you will uncover some internet sites that we feel youll appreciate, just click the links over

 • we like to honor many other web web sites around the net, even though they arent linked to us, by linking to them. Below are some webpages worth checking out

 • we prefer to honor numerous other world wide web websites around the web, even when they arent linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages worth checking out

 • bookkeeping pisze:

  that could be the finish of this article. Here youll discover some web pages that we consider youll value, just click the links over

 • Google pisze:

  We like to honor lots of other online web pages around the web, even if they arent linked to us, by linking to them. Under are some webpages really worth checking out.

 • that would be the finish of this report. Here youll come across some web pages that we feel youll value, just click the hyperlinks over

 • Cock ring pisze:

  we prefer to honor many other world-wide-web websites on the net, even if they arent linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages really worth checking out

 • driving tips pisze:

  that will be the end of this write-up. Here youll discover some sites that we feel youll value, just click the hyperlinks over

 • always a massive fan of linking to bloggers that I adore but dont get quite a bit of link love from

 • that could be the end of this post. Right here youll obtain some websites that we think you will value, just click the links over

 • Google pisze:

  Always a large fan of linking to bloggers that I really like but dont get quite a bit of link like from.

 • The best Kona Coffee took 16 centuries to arrive Online. Kona Coffee originated from the Arabica tree discovered 5th century although roast coffees best medicinal properties were not discovered until late 14th century A.D.

 • Sex Toy Haul pisze:

  we like to honor a lot of other net internet sites around the web, even if they arent linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages really worth checking out

 • we like to honor numerous other web websites around the web, even if they arent linked to us, by linking to them. Below are some webpages really worth checking out

 • huge dildo pisze:

  always a significant fan of linking to bloggers that I adore but dont get quite a bit of link love from

 • below youll obtain the link to some web pages that we consider you need to visit

 • always a big fan of linking to bloggers that I like but dont get a good deal of link love from

 • that could be the end of this post. Here youll uncover some sites that we assume youll value, just click the hyperlinks over

Dodaj swój komentarz...